Tel de vlinders in de kamer

Tel de vlinders in de kamer is een poëtisch beeldverhaal
over het verlangen om de ander opnieuw te vinden,
wanneer alles uit elkaar lijkt te vallen.

Sabien Clement weet als geen ander het onverwoordbare te verbeelden. Mensen raken en troosten is haar hoogste goed. Ze tekent prentenboeken en poëzieboeken en haar werk werd bekroond met een Boekenpluim, Boekenpauw
en een Gouden Uil. In 2021 bracht ze samen met Mieke Versyp haar eerste graphic novel (Vel) uit.